Randers Krisecenter har et bredt tværfagligt samarbejde både professionelt og med frivillige.

Komplekse problemer kræver et udstrakt samarbejde. Det har de erkendt på Randers Krisecenter, der har succes med et tæt parløb med eksterne partnere. Til stor gavn for beboerne – ikke mindst børnene. Randers Krisecenter samarbejder derfor tæt sammen med Sundhedsplejen, Børn og skoleafdelingen, Røde Kors, psykologer, Mary Fonden med mere - det øger kvindernes og børnenes muligheder for et bedre liv fremover.

I Socialrådgiveren fra 2012 fra siderne 13 til 17 kan du læse mere om tværfagligt samarbejde på Randers Krisecenter og hvorfor det prioriteres højt.