Tværfagligt samarbejde

Randers Krisecenter har et bredt tværfagligt samarbejde både professionelt og med frivillige.

Komplekse problemer kræver et udstrakt samarbejde. Det har vi erkendt på Randers Krisecenter, hvor vi har succes med et tæt parløb med eksterne partnere – til stor gavn for beboerne, ikke mindst børnene. Randers Krisecenter samarbejder derfor tæt sammen med Sundhedsplejen, Børn og skoleafdelingen, Røde Kors, psykologer, Mary Fonden med flere. Det øger kvindernes og børnenes muligheder for et bedre liv fremover.

Læs mere om tværfagligt samarbejde på Randers Krisecenter i Socialrådgiveren fra 2012 på side 13 til 17.