Barn på krisecenter

Et barn i krise oplever

Børn på krisecenter oplever tab af relationer, er angste og føler usikkerhed i forhold til, hvordan deres nærmeste fremtid bliver.

Tilbud til børn

Her finder du en oversigt over Randers Krisecenters tilbud til børn og til forældre i forhold til forældre/barn-relationen.

Psykologsamtaler

Den 1. juli 2008 kom der en ny lov om psykologsamtaler til børn. Der tilbydes derfor psykologsamtaler til alle børn på krisecenter uanset alder.

Børn og vold

Vold i familien er et stort problem for mange børn og unge. Og vold i familien er en af de største trusler mod et barns udvikling overhovedet.

Mary Fonden

Når et barn flytter ind på Randers Krisecenter, får det udleveret en rygsæk på vegne af Mary Fonden.

Børne rettigheder

Voldsramte børn har også rettigheder og Voldsramte børn får hjælp via tegning.