Barn på krisecenter

Her kan du læse om, hvad børn i kriser kan opleve, og hvilke tilbud vi har til børn.

Børn på krisecenter oplever tab af relationer, er angste og føler usikkerhed i forhold til, hvordan deres nærmeste fremtid bliver.

På krisecentret er ansat en pædagog til specielt at varetage børnenes interesser.

Børnepædagogen arbejder på at give børnene tryghed og ro, så de får mulighed for at tale om deres oplevelser og savnet af de personer, ting osv. som de har mistet.

Det er tilladt at tale om det, de er bange for og utrygheden ved ikke at kende fremtiden. Det er vigtigt at bevare kontinuiteten i hverdagen og de faste holdepunkter i livet i den vanskelige situation, Vi arbejder på at bevare relationer, og tilknytning til skole og daginstitution, ligesom trygheden i at møde den samme person på krisecentret hver dag, skaber ro og overskud hos børnene.

Her finder du en oversigt over Randers Krisecenters tilbud til børn og til forældre i forhold til forældre/barn-relationen.

Barnet tilbydes:

 • kontaktperson
 • samtaler
 • psykolog
 • støtte til bevarelse af relationer
 • pædagogiske aktiviteter
 • musiksessions
 • eksternt samarbejde - f.eks. kontakt til institution, skole og andre offentlige tilbud
 • forberede barnet på udflytning

Mor/forældre tilbydes:

 • støtte til samvær og aktiviteter
 • råd og vejledning vedr. barnet
 • mor/barn-samtaler

Den 1. juli 2008 kom der en ny lov om psykologsamtaler til børn. Der tilbydes derfor psykologsamtaler til alle børn på krisecenter uanset alder.

Formål

Psykologbistanden ydes i henhold til Servicelovens § 109, stk. 5, som siger, alle børn uanset alder, som følger med deres mor på krisecenter skal ydes psykologbehandling - at yde hjælp til at håndtere de ofte voldsomme og traumatiserende oplevelser, barnet har været udsat for – dels kort forud for opholdet på krisecentret og dels som følge af den midlertidige bosituation på krisecenteret.

Psykologbistanden skal tilbydes uanset opholdets varighed og tilbuddet skal iværksættes under selve opholdet eller i umiddelbar forlængelse heraf.

Ressourcer

Samtalerne varetages af en autoriseret psykolog.

Omfang

Optimalt afvikles forløb med 1 ugentlig session, dette bestræbes prioriteret i forløbets opstart.

Børnene tilbydes 4-10 sessioner.

Der afsættes 1½ time til den første samtale og 45 minutter til de efterfølgende samtaler.

Form

Mor deltager ved den første samtale. Herefter er det psykologens skøn, hvorvidt det fortsat er hensigtsmæssigt, at mor deltager, eller om barnet skal have samtaler alene.

Vold i familien er et stort problem for mange børn og unge. Og vold i familien er en af de største trusler mod et barns udvikling overhovedet.

Vi ved i dag, at børn og unge, der er vokset op med vold, har en betydelig overrisiko for misbrug, depression, angst, dårlig uddannelse samt for selv at blive voldelige eller krænkende over for andre mennesker.

De voksne trøster sig med, at volden aldrig har været rettet mod børnene, at de aldrig har overværet nogen fysisk vold, eller at de glemmer hvad de har set og oplevet, efterhånden som de bliver ældre.

Børnene beder kun sjældent om hjælp fra voksne uden for hjemmet. Børn er loyale, og de beskytter deres forældre - og de ligger ofte også under for, at vold i familien er tabu.

Unge, der lever i en familie med vold, er ofte bange, nervøse og usikre. Der kan være lange perioder, hvor alt er stille og roligt, men så går det pludselig løs igen.

Børn, der vokser op i en familie, hvor der bruges vold, bliver påvirket af det på både kort og lang sigt. Også selv om de ikke selv bliver udsat for vold, men udelukkende oplever vold mellem f.eks. forældrene.

De kan få fysiske smerter som ondt i maven og hovedpine. De bliver også påvirket psykisk. Ofte føler børnene, at de ikke er noget værd. De har svært ved at turde stole på nogen, og mange børn kan ikke koncentrere sig i skolen.

Børn, der er vokset op i en familie, hvor de selv, deres mor eller far, bliver udsat for vold, kan have svært ved at mærke deres grænser. En dreng, der har oplevet, at far slår mor, begynder måske selv at slå sin kæreste, og en pige, der er blevet slået af sine forældre, har måske svært ved at sige fra, hvis kæresten slår hende.

(Kilde: Børns Vilkår)

Læs mere om, hvordan vold i hjemmet kan påvirke dit barn, jeres indbyrdes forhold og hvordan du kan hjælpe her.

Når børn flytter ind på Randers Krisecenter, får de udleveret en rygsæk på vegne af Mary Fonden.

Rygsækken indeholder forskellige ting til barnet, eks. en bog, bamse og drikkedunk - afhængig af barnets køn og alder.

Mary Fonden har et tæt samarbejde med LEGO Fonden og LOKK (Landsorganisationen af Kvindekrisecentre) omkring dette projekt.

"Rygsække til børn på krisecentre handler om at give børn, der vokser op i hjem med vold, håb i en svær tid", skriver Mary Fonden på deres hjemmeside.

En mor og fire børn fortæller om, hvilken særlig betydning det har at få udleveret rygsække - læs artiklen af 22. maj 2013 af Din Avis Randers.

Voldsramte børn har også rettigheder og voldsramte børn får hjælp via tegning.

Børn fra krisecentre fra Region Midt var samlet på Viborg Krisecenter.

Her er lige en artikel fra Dagbladet den 16. maj 2017 denne uges STORE lancering af den nye Børnerettighedsplakat.