LOKK

Randers Krisecenter er medlem af LOKK (Landsorganisation af kvindekrisecentre).

LOKK er en interesseorganisation, hvis overordnede formål er at synliggøre, forebygge og eliminere fysisk og psykisk vold mod kvinder og deres børn.

Det gør de blandt andet ved:

  • at formidle viden, informationer og erfaringer på området videre til krisecentrene.
  • at nedsætte arbejdsgrupper inden for relevante områder.
  • at styrke samarbejdet krisecentrene imellem.
  • at samarbejde med krisecentre i de andre nordiske og europæiske lande.
  • at føre forhandlinger med offentlige myndigheder om krisecentrenes vilkår.

Læs LOKK's vedtægter.

Find mere viden og statistisk materiale om de forskellige krisecentre på LOKK's hjemmeside.