Visitation

Her kan du læse om kriterierne for at blive optaget på Randers Krisecenter og visitationsproceduren.

Optagelseskriterier

  • Kvinden skal have været udsat for fysisk og/eller psykisk vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold.
  • Kvinden skal være selvhjulpen.
  • Hvis kvinden har børn med, skal kvinden selv kunne tage vare på dem.
  • Kvinden må ikke have et ubehandlet misbrug eller have en ubehandlet psykiatrisk lidelse.
  • Såfremt der allerede er foranstaltninger i hjemmet ift. familien, ønskes dette oplyst, så det kan indgå i vurderingen af, hvorvidt krisecenteret er det rette tilbud, eller hvad vi skal være særlig opmærksom på ift. familien under opholdet.

Visitationsprocedure

Henvendelse til krisecentret bør ske telefonisk i første omgang mhp. at forespørge, om der er ledig plads.

I tilfælde af at der er ledig plads, samt at personalet på det foreliggende vurderer, at der er basis for en egentlig visitationssamtale, vil kvinden blive indbudt til en samtale. Denne finder sted så hurtigt som muligt, efter den telefoniske henvendelse.

Indskrivning og indflytning kan dernæst finde sted hvis ovenstående kriterier vurderes opfyldt.

Jf. Servicelovens § 109 stk. 3, træffer lederen på krisecentret afgørelse om optagelse på krisecentret.