For fagfolk

Socialfaglige metoder

Her kan du finde de fire socialfaglige metoder, som Randers Krisecenter anvender, og vores begrundelse for valget af netop disse metoder.

Konference om vold i familien

Randers Krisecenter har været en tur i Grønland for at deltage i en konference om vold i hjemmet - "Vold i hjemmet - et fælles ansvar".

Aftalemål

Aftalemål ændres og udvikles løbende. Her finder du formål, baggrund, initiativer og succeskriterier for aftalemålene på Randers Krisecenter.

Visitation

Her kan du læse om kriterierne for at blive optaget på Randers Krisecenter og visitationsproceduren.

Tværfagligt samarbejde

Randers Krisecenter har et bredt tværfagligt samarbejde både professionelt og med frivillige.

LOKK

Randers Krisecenter er medlem af LOKK (Landsorganisation af kvindekrisecentre).

Voldsramte gravide

Randers Krisecenter har fokus på voldsramte gravide. En voldelig partner, der slår sin gravide kæreste eller kone, gør ikke kun skade på kvinden, men også på det ufødte barn.

BIC - Barnet i centrum

Randers Krisecenter og Familiehuset i Randers Kommune har samarbejdet i et pilotprojekt om at yde en endnu større helhedsorienteret indsats for familier i Randers, hvor kvinder og børn flytter på Randers Krisecenter.

Brochurer

Her finder du brochurer fra Randhttps://broen.randers.dk/umbraco/#tab71ers Krisecenter, herunder en velkomstbrochure og brochurer om krisecentrets samtalegruppe og netværkscafé.

Ledige Stillinger

Her kan du finde vores aktuelle ledige stillinger.

Organisationsplan 2017

Randers Krisecenter værdsætter tværfagligt samarbejder. Derfor er der en brev vifte af fagligt personale.

Tilsynsrapport

Her finder du en tilsynsrapport for Randers Krisecenter fra Socialtilsyn midt fra 2016.

Praktik

Randers Krisecenter ønsker at bidrage til uddannelse af pædagoger og socialrådgivere, hvorfor vi i perioder har praktikanter fra disse uddannelser.

Revisorgodkendte døgntakster

Randers Krisecenter har kvinder indskrevet, jfr. SEL §109. I den forbindelse bliver kommunerne opkrævet en døgntakst for den periode, hvor kvinden er på krisecentret.

Døgntakst/egenbetaling

Døgntaksten for ophold på Randers Krisecenter udgør 1.840 kr. pr. døgn, hvoraf staten refunderer 50 %. Døgntaksten faktureres af Randers Kommune til kvindens bopælskommune.

Psykologsamtaler

Der er dagligt og løbende aktiviteter og samtaler med psykolog.