Rapport om krisecentret

Socialstyrelsen har i samarbejde med Rambøll lavet en rapport, som viser, at Randers Krisecenter er uundværligt.

Socialstyrelsen har netop gennemført en omfattende evaluering af kvindekrisecentre i Danmark. Den viser, at centrene er uundværlige, når kvinder og børn får brug for beskyttelse, omsorg og støtte, fordi de er udsat for vold i nære relationer. Randers Krisecenter har medvirket i undersøgelsen.

”Jeg er rigtig glad for, at vi har et velfungerende kvindekrisecenter. Det er meget vigtigt, at kvinder og børn har et sted at gå hen, når de bliver udsat for vold. Vold er aldrig acceptabelt, men når det sker, så er det væsentligt, at vi her i Randers kommune har et velfungerende krisecenter, hvor man både kan bo i en periode eller deltage i ambulante forløb,” siger Anders Buhl Christensen, formand for Børn og Skoleudvalget.

I rapporten bliver Randers Krisecenters ambulante gruppeforløb netop beskrevet. Det er et forløb for kvinder, der ikke opholder sig på krisecentret men har oplevet vold i nære relationer. Målet er at gøre kvinderne frie af volden – ikke nødvendigvis fri af deres partner. I forløbet, som kører fire gange årligt med hver 15 sessioner, lærer kvinderne om at kunne mærke sig selv, om konsekvenser af vold og om at sætte grænser. Det ambulante gruppeforløb bliver også tilbudt til de kvinder, der bor på Randers Krisecenter, og de kan fortsætte i gruppeforløbet efter udskrivning.

Rapporten indeholder også en række anbefalinger som for eksempel, at de danske kvindekrisecentre udvikler forløb for kvinder med anden etnisk baggrund end dansk og udvikling af systematisk og målrettet brug af efterværn til kvinder.

Randers Krisecenter blev sommeren 2013 sammen med 8 andre krisecentre udvalgt til at deltage i et 4 årigt projekt under Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.

På hvert af de 9 krisecentre udvælges en ressourceperson som får særlig viden i forhold til arbejdet med æresrelaterede konflikter. Ressourcepersonen skal også kunne kontaktes af de krisecentre, som ikke er udvalgt. Endelig kan ressourcepersonen være bindeled i æresrelaterede sager mellem krisecentret, kommunen, politi mv.

Fakta om Randers Krisecenter

Randers Krisecenter har plads til 9 kvinder og 16 børn. Der bor typisk 7-9 kvinder og 8-10 børn på centeret. I 2014 boede i alt 72 kvinder og 69 børn på centeret. De bor der gennemsnitligt i 34 dage og børnene i 37 dage. Der kom i 2014 i alt 429 henvendelser til krisecenteret. I det tal indgår også rådgivning af samarbejdspartnere, rådgivning til kvinder udsat for vold og til pårørende.

Arbejdet på Randers Krisecenter varetages af 5 socialrådgivere og 3 pædagoger med relevant efteruddannelse samt af 5 omsorgsmedhjælpere. Derudover har krisecenteret en administrativ medarbejder og indgår i et fast samarbejde med psykologer i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning ved Randers Kommune. PPR yder psykologhjælp til børene. Randers Krisecenter samarbejder med frivillige, som laver supplerende aktiviteter på krisecenteret. De indgår ikke i normeringen og vagtplanen.

Se pixiudgave af evalueringen af kvindekrisecentre.