Flere pladser på krisecentret

Randers Krisecenter har på grund den store efterspørgsel på krisecentrets pladser fået bevilget en udvidelse med to pladser.

Randers Krisecenter kan byde på 11 pladser mod hidtil ni, og udvidelsen er blevet mulig efter en længere proces med godkendelser gennem flere udvalg, byrådet og Socialtilsyn Midt.