Konference i Grønland om vold i familien

Randers Krisecenter har været en tur i Grønland for at deltage i en konference om vold i hjemmet - "Vold i hjemmet - et fælles ansvar".

Medarbejdere fra Randers Krisecenter deltog i slutningen af august 2016 i konferencen om ”Vold i hjemmet – et fælles ansvar” og underviste 60 fagfolk fra grønlandske krise- og familiecentre. Konferencen var en del af Projekt Kattunneq og den officielle åbning blev foretaget af Kronprinsesse Mary.

Det var en samtale med en projektleder fra Mary Fonden, der resulterede i at Hanne Willemoes Knudsen og Pia Nielsen i slutningen af august var i Grønland for at tale om deres erfaringer fra arbejdet i krisecenteret. De to kvinder er henholdsvis leder og souschef på Randers Krisecenter.

Pia Nielsen var inviteret med til konferencen for at fortælle om krisecentrets samarbejde med Østjyllands Politi og Hanne Willemoes Knudsen skulle dels deltage i en paneldebat om tværfagligt samarbejde og dels holde et oplæg for en gruppe fagfolk fra hele Grønland, fortæller centerlederen:

”Louise Obel Bank fra Mary Fonden kontaktede os, fordi vi i 2013-15 deltog i projektet ”Interventionscenter ved partnervold”, som gik ud på at politiet ved sager om partnervold henviser til Interventionscentret, som så står klar med hjælp og rådgivning. På Grønland havde de haft et lignende projekt og ønskede, at vi fortalte om vores erfaringer med dette samarbejde med bl.a. Østjyllands Politi.”

Mary Fonden rakte ud

Kontakten mellem Randers Krisecenter og Mary Fonden er blandt andet opstået gennem Randers Krisecenters deltagelse i fondens ”Råd til livet”, som er et tilbud om gratis økonomisk og juridisk rådgivning til kvinder.

Ud over Pia Nielsens oplæg om samarbejde med politiet deltog Hanne Willemoes i en paneldebat om tværfagligt samarbejde. Krisecenter-lederen fik her mulighed for at fortælle om, hvorfor det tværfaglige samarbejde er så vigtigt:

”Mit budskab var blandt andet, at den helhedsorienterede indsats er helt afgørende. Der er brug for, at der er en tovholder, der sikrer, at det tværfaglige arbejde fungerer, indtil familien igen er på fode. Jeg benyttede også muligheden til at minde om, at det er vigtigt også at have fokus på voldsudøveren, og yde ham eller hende hjælp og vejledning. Det kan bidrage til at genoprette familien hurtigere og forebygge gentagelser,” fortæller Hanne Willemoes Knudsen, som rundede besøget i Grønland af med at holde et oplæg for 60 fagfolk fra hele øen.

”Her fokuserede jeg på alkohol- og voldsproblematikker i et familieperspektiv med reference til min erfaring som alkoholbehandler, hvor jeg i høj grad har inddraget hele familien i behandlingen. Oplægget drejede sig om de sammenhænge, som der kan være mellem alkohol og vold i familierne, og de konsekvenser det kan have for især børn,” slutter Hanne Willemoes Knudsen.

Projekt Kattunneq er blevet til i et samarbejde mellem Mary Fonden, Danner, de grønlandske krisecentre, Mælkebøttecenteret, OAK Foundation Denmark samt Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen.