Arbejdsmiljøpris

Medarbejdere indstiller Randers Krisecenter til arbejdsmiljøpris. Her kan du læse om årsagerne dertil.

Om baggrunden for indstillingen siger arbejdsmiljørepræsentanten, socialrådgiver Hanne Wardinghus Rugholm:

”Hos os går anerkendende følgeskab hånd i hånd med ledelse: Vores ledere leder, og medarbejdere giver følgeskab. Gennem god ledelse og godt følgeskab har vi fået en stærk organisation, hvor det står klart for alle, hvad der skal til for at skabe fælles succes.”

Respekt

Et af nøgleordene er ifølge Hanne Wardinghus Rugholm: Respekt. At man respekterer kollegaer, ledere og beboere som engagerede medlemmer af fællesskabet.

”Ansættelsen på Randers Krisecenter forudsætter evne og vilje til at reflektere over sig selv og hinanden og derved udvikle egne og andres faglige og personlige kvalifikationer og kompetencer. Der stilles krav til såvel medarbejdere som ledelse om løbende at kvalificere og udvikle sig - og til lederen om at skabe mulighederne for at det kan lade sig gøre,” supplerer arbejdsmiljørepræsentanten.

Åbenhed

Af indstillingen til Arbejdsmiljøprisen fremgår også, at krisecentrets kommunikation bygger på tillid og foregår åbent, ærligt og tydeligt såvel internt samt eksternt.

Desuden har institutionen en klar sikkerhedspolitik og en beredskabsplan for, hvordan eventuelle situationer skal håndteres. Det er med til at skabe tryghed og et godt psykisk arbejdsmiljø i dagligdagen.

Endelig har lederen i samarbejde med medarbejderne indført belastningsforebyggende tiltag, så det for eksempel er muligt at tage et power-nap og holde pause eller gå en tur uden for krisecentret, hvilket også medvirker til et godt psykisk arbejdsmiljø.

Struktureringen af arbejdet indebærer desuden, at der dagligt er mulighed for faglig sparing i forhold til løsning af arbejdsopgaver, ligesom såvel medarbejdere og ledere får supervision.

En glad leder

Leder af Randers Krisecenter Hanne Willemoes blev naturligvis meget glad, da personalet fortalte hende, at de ønskede at indstille krisecenteret til Arbejdsmiljøprisen:

”Det gjorde jeg blandt andet, fordi et godt psykisk arbejdsmiljø er et af midlerne til at opnå målet om at løse Krisecentrets kerneopgave bedst muligt. Et andet middel er, at der arbejdes med stor professionalisme og høj faglighed - og det ser jeg sker i hverdagen,” udtaler Hanne Willemoes.