Psykolog ansat på Randers Krisecenter

Randers Krisecenter ansatte 1. januar 2017 en autoriseret Psykolog til varetagelse af psykologsamtaler med voksne og børn.

Der er dagligt og løbende aktiviteter og samtaler med psykologen.

Efter at der ikke længere er afgørende psykologhjælp til voldsudsatte kvinder på Krisecentre (se pressemeddelelse fra LOKK den 20. marts, 2016 - Afgørende hjælp til voldsudsatte kvinder afskaffet), tog Randers Krisecenter opgaven i egen hånd til gavn for både voksne og børnene.