Personale og uddannelse

Arbejdet med beboerne på Randers Krisecenter varetages af socialrådgivere, pædagoger, psykolog og psykomotoriske terapeuter med relevant efteruddannelse.

På Randers Krisecenter er der - ud over ovenstående - også ansat en administrativ medarbejder, en rengøringsassistent og en leder.

Derudover har Krisecenteret et fast weekendmedarbejderteam.

Der stilles krav til medarbejderne og lederen om løbende at opkvalificere og udvikle sig og til lederen om at tilvejebringe mulighederne for, at det kan lade sig gøre.

Randers Krisecenter vægter høj faglighed og deltagelse i efteruddannelse, projekter mv. for opkvalificering af personalet til opgaverne med beboerne. Der vægtes også supervision til det socialfaglige personale og leder.

Ansættelsen på Randers Krisecenter forudsætter evne og vilje til at reflektere over både sig selv og hinanden og derved udvikle egne og andres faglige og personlige kvalifikationer og kompetencer.

Vi tror på, at der er en positiv intention bag det valg en kollega, samarbejdspartner eller anden har gjort. Hvis handlingen ikke giver mening stiller vi undersøgende, nysgerrige og interesserede spørgsmål og giver feedback.

Nogle gange er det bedste valg i situationen ikke den bedste løsning. Det taler vi om for at udvikle os og skabe læring hos hinanden.

Personale og leder har deltaget i adskillige efteruddannelsesforløb, såsom KRAP- Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik, Narrativ efteruddannelse, GRU-gruppepsykoterapeutisk uddannelse, Mindfullness-kursus, ICDP - International Child Development Program, Mentalisering, Somatic Experience og DOL- Den offentlig lederuddannelse.