Formål og mål

Randers Krisecenter tilbyder midlertidigt ophold i et sikkert hus til kvinder, som har været udsat for fysisk og/eller psykisk vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold.

Kvinderne kan være ledsaget af børn, og de modtager under opholdet omsorg og støtte, jf. Servicelovens § 109.

Optagelse i boformen kan ske anonymt ved egen henvendelse eller ved henvisning fra offentlige myndigheder, jf. Servicelovens § 109 stk. 2.

Målet for arbejdet med kvinder på Randers Krisecenter er:

  • at tilbyde familien et sikkert hus samt give familien tryghed.
  • at yde krisehjælp og støtte.
  • at give den enkelte kvinde størst mulig indsigt i voldsspiralen og dens konsekvenser.
  • at igangsætte en proces hvor den enkelte kvinde bliver i stand til at leve et liv uden vold med henblik på at opnå et bedre liv, fysisk, psykisk, socialt og familiemæssigt.
  • at den enkelte kvinde støttes i relationen til sit barn.
  • at sikre at familien får støtte efter fraflytning fra krisecenteret ved behov.
  • at inddrage barnets far, når det er muligt og når det giver mening.

Metode

Vi betragter arbejdet med forandring af et liv med vold som en ofte langvarig proces, der kræver respekt for det enkelte menneskes særkende, livsomstændigheder og behov. Arbejdet med målgruppen forudsætter faglig viden og forståelse for familiens vanskeligheder.

Personalet arbejder efter den kognitive ressourcefokuserede anerkendende pædagogik. Det betyder, at vi fokuserer og tager udgangspunkt i det enkeltes menneskes ressourcer og arbejder med kvindens motivation med henblik på at gøre den enkelte kvinde bevidst om egne valgmuligheder og ved at stimulere hende til at bevare tro og håb på udvikling og forandring.