Donationer

Randers Krisecenter takker mange gange for modtagelse af donationer, som vil komme husets kvinder og børn til gavn.

I 2016 har Randers Krisecenter modtaget donationer fra følgende:

  • Lions Club Randers
  • Y’s Mens Clubberne
  • Bingotosserne

 

I 2015 har Randers Krisecenter modtaget donationer fra følgende:

  • Logen Navitas
  • Loge Nr. 18 Absalon Randers
  • §18-midler Socialudvalget Randers Kommune
  • Kvindedagen i Langå 
  • Soroptimisterne Randers
  • Lions Malvina, Randers
  • FOA, Randers