Værdigrundlag

Randers Krisecenter har driftsoverenskomst med Randers Kommune, hvorfor vi arbejder efter Randers Kommunes seks bærende værdier.

Randers Krisecenters værdigrundlag

Værdierne fortæller hvilken etik, der ligger bag vores måde at løse opgaverne på i vores daglige arbejde med beboerne, kollegerne og samarbejdsparter.

De seks bærende værdier er: