Værdigrundlag

Randers Krisecenter har driftsoverenskomst med Randers Kommune, hvorfor vi arbejder efter Randers Kommunes seks bærende værdier.

Værdierne fortæller hvilken etik, der ligger bag vores måde at løse opgaverne på i vores daglige arbejde med beboerne, kollegerne og samarbejdsparter.

De seks bærende værdier er: