Værdigrundlag

Randers Krisecenter er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Randers Kommune, hvorfor vi arbejder efter Randers Kommunes seks bærende værdier.

De seks bærende værdier er:

 • Ordentlighed
 • Ligeværdighed
 • Forskellighed
 • Udvikling
 • Frihed
 • Åbenhed

Værdierne fortæller hvilken etik, der ligger bag vores måde at løse opgaverne på i vores daglige arbejde med beboerne, kollegerne og samarbejdsparter.

De seks bærende værdier i arbejdet

I arbejdet på krisecenteret viser de bærende værdier sig således:

Ordentlighed

 • Vi møder det enkelte menneske med respekt og anerkendelse fordi det enkelte menneske er unikt
 • Vi tager ansvar for relationen til brugerne
 • Vi tager medansvar 
 • Vi siger det vi mener, og vi gør det vi siger

Ligeværdighed

 • Vi taler med og til hinanden – ikke om hinanden
 • Vi møder hinanden med fordomsfrihed og åbent sind
 • Vi har fokus på ressourcer frem for begrænsninger i mødet med vores medmennesker

Frihed

 • Vi har frihed til at handle under ansvar
 • Vi viser arbejdsglæde og med blik for tilværelsens sjove og skæve vinkler levner vi plads til et godt grin

Åbenhed

 • Vi kommunikerer åbent, ærligt og tydeligt såvel internt samt eksternt
 • Vi har og udviser tillid
 • Vi har en undersøgende og nysgerrig tilgang
 • Vi bruger den løsningsfokuserede tilgang til at klare problemer

Forskellighed

 • Vi ser det som en styrke, at vi er forskellige
 • Vi er nysgerrige overfor hinandens synspunkter og sætter dem gerne i spil

Udvikling

 • Vi er en arbejdsplads, som præges af udvikling og forandring
 • Vi engagerer os og udviser glæde og energi
 • Vi har lyst til og forpligter os til såvel personligt og fagligt til at udvikle os
 • Vi søger at opnå en mere nuanceret forståelse af vores multikulturelle arbejde