Værdigrundlag

Randers Krisecenter har driftsoverenskomst med Randers Kommune, hvorfor vi arbejder efter Randers Kommunes seks bærende værdier.

Værdierne fortæller hvilken etik, der ligger bag vores måde at løse opgaverne på i vores daglige arbejde med beboerne, kollegerne og samarbejdspartere.

De seks bærende værdier er:

 • Vi møder det enkelte menneske med respekt og anerkendelse fordi det enkelte menneske er unikt.
 • Vi tager ansvar for relationen til brugerne.
 • Vi tager medansvar.
 • Vi siger det vi mener, og vi gør det, vi siger.
 • Vi taler med og til hinanden – ikke om hinanden.
 • Vi møder hinanden med fordomsfrihed og åbent sind.
 • Vi har fokus på ressourcer frem for begrænsninger i mødet med vores medmennesker.
 • Vi ser det som en styrke, at vi er forskellige.
 • Vi er nysgerrige overfor hinandens synspunkter og sætter dem gerne i spil.
 • Vi er en arbejdsplads, som præges af udvikling og forandring.
 • Vi engagerer os og udviser glæde og energi.
 • Vi har lyst til og forpligter os til såvel personligt og fagligt til at udvikle os.
 • Vi søger at opnå en mere nuanceret forståelse af vores multikulturelle arbejde.
 • Vi har frihed til at handle under ansvar.
 • Vi viser arbejdsglæde og med blik for tilværelsens sjove og skæve vinkler, levner vi plads til et godt grin.
 • Vi kommunikerer åbent, ærligt og tydeligt såvel internt samt eksternt.
 • Vi har og udviser tillid.
 • Vi har en undersøgende og nysgerrig tilgang.
 • Vi bruger den løsningsfokuserede tilgang til at klare problemer.