Samtalegruppe

Er du voldsramt - kan du få professionel hjælp i Samtalegruppe på Randers Krisecenter.

Er du interesseret i at arbejde med voldens følgevirkninger, men ikke har behov for en døgnindskrivning på Krisecentret, er du velkommen til at kontakte Krisecentret for råd og vejledning og eller visitation til Krisecentrets Samtalegruppe.

Et gruppeforløb strækker sig over otte måneder og foregår hver anden uge. Grupperne består af max 8 deltagere. Det er to uddannede fra Randers Krisecenter, der leder grupperne.

Målgruppen er alle kvinder, der ønsker at arbejde med følgevirkninger af psykisk eller fysisk vold i parforholdet. Man behøver ikke være indskrevet på Krisecentret for at deltage i samtalegruppen.

I gruppen arbejder vi ud fra forståelsen, at alle har hver deres opfattelse af virkeligheden, og at det ikke handler om at få ret, men derimod om at lytte og respektere hinanden.

Vi tager bla. udgangspunkt i følgende temaer, da det er vores erfaring, at netop disse kan være meget centrale i processen med at blive fri fra volden.

  • Voldens følgevirkninger
  • Grænser
  • Kommunikation
  • Sorg og krise
  • Vrede
  • Angst og traumer
  • Livet alene/fremtidige parforhold

Gruppeforløbet giver jer mulighed for:

  • at dele jeres erfaringer
  • at få yderligere selvindsigt
  • at opleve ikke at være alene

Samtalegruppen strækker sig over ca. 8 måneder, og den foregår hver anden onsdag kl. 9.30-11.30 i ulige uger. Gruppen består af max 8 deltagere. Før opstart i gruppen inviteres du til en forsamtale af ca. en times varighed, hvor vi sammen vurderer, om gruppen er noget for dig.

Der er tavshedspligt.

Det er vigtigt, at du er med hver gang af hensyn til dig selv og de andre. Dette vil give dig det bedste udbytte af gruppeterapien.

Gruppen afholdes af to uddannede medarbejdere fra Randers Krisecenter. Vores forudsætninger for at lede gruppen er mange års erfaringer med samtaler med kvinder, der har oplevet vold. Samtalegruppen begyndte i 2009. 

Vi har ansvaret for forløbet i gruppen, og vi anser udviklingsforløbet for at være et samarbejde mellem dig og os. Det vil sige, at vi skal hjælpe dig hen imod de forandringer, som du ønsker. Men det er dig, der skaber forandringerne.

Du kan kontakte os på telefon 8915 4990.

Måske er samtalegruppen noget for dig? Har du netop forladt din partner eller har du et ønske om det? Oplever du at være i tvivl om du er/var udsat for vold? Eller mærker du fortsat konsekvenserne af, at have været i et voldeligt forhold? 

I samtalegruppen taler vi om de negative konsekvenser et voldeligt forhold har og det at tale med andre giver en bedre forståelse for de reaktioner du måske oplever selv længe efter det er afsluttet. Måske oplever du, at det er svært, at tale med dine veninder eller familie om det, da de ikke helt forstår hvad det er du har været udsat for og de konsekvenser det har haft for dig.

Vi arbejder i gruppen med, at finde egne grænser, forstå mønstrene og at hjælpe dig med at finde troen på dig selv igen.

Vi oplever, at det kan være med til at skabe forandring og give nye perspektiver, at dele oplevelserne og erfaringerne med andre der har været i lignende situationer. Erfaring viser at netop samtalegrupper for kvinder gør en positiv forskel.

Tanja fortæller her hvad gruppen betød for hende:

Tanja Nielsen levede i adskillige år i et parforhold præget af psykisk vold. Hun boede en kort overgang på Randers Krisecenter og har i dag egen lejlighed, hvor hun bor med sine tre børn:

”Jeg får mulighed for at vende svære ting i gruppen og lærer at holde fast i mig selv og mine egne beslutninger. For eksempel kan det være vanskeligt at leve sit eget liv efter mange år i et parforhold, hvor min eksmand bestemte alt. Jeg kan indimellem savne den falske tryghed i mit gamle forhold, og så kan det være nemt at blive lokket tilbage. Gruppen hjælper mig til at holde fast i min beslutning om at bo for mig selv og giver mig troen på, at jeg er på rette vej. Jeg får også hjælp vedrørende samværet omkring børnene. Jeg lærer at kommunikere og sætte grænser både verbalt og kropsligt overfor min eksmand og får feedback fra gruppen. De andre kvinder giver mig styrke og et nyt pust til at klare hverdagen,” siger Tanja Nielsen.

Randers Krisecenter og Familiehuset i Randers har fra 2008-2011 samarbejdet om Servicestyrelsens projekt ”Børn og kvinder i familier med vold”, der hjælper kvinder med at mestre en tilværelse uden vold. I den periode har Krisecentret videreudviklet allerede eksisterende tilbud samt udviklet nye tilbud. De nye tilbud såsom samtalegruppe, netværkscafé og mentorordning fortsatte efter projektets ophør, bl.a. på grund af samarbejdet med Dansk Røde Kors. Frivillige driver nu netværkscaféen på Krisecenteret, samtidig med, at der er frivillige mentorer, for kvinderne, når de flytter ud i egen bolig.

Læs også artiklen af 12. januar 2012 fra Amtsavisen.