Samtalegruppe

Er du voldsramt - kan du få professionel hjælp i Samtalegruppe på Randers Krisecenter.

Er du interesseret i at arbejde med voldens følgevirkningen, men ikke behov for en døgnindskrivning på Krisecentret, er du velkommen til at kontakte Krisecentret for råd og vejledning og eller visitation ti Krisecentrets Samtalegruppe.

Et gruppeforløb strækker sig over otte måneder og foregår hver anden uge. Grupperne består af max 10 deltagere. Det er to socialpædagogerne fra Randers Krisecenter, der leder grupperne.

Målgruppen er alle kvinder, der ønsker at arbejde med følgevirkninger af psykisk eller fysisk vold i parforholdet. Man behøver ikke være indskrevet på Krisecentret for at deltage i samtalegruppen.

I gruppen arbejder vi ud fra forståelsen, at alle har hver deres opfattelse af virkeligheden, og at det ikke handler om at få ret, men derimod om at lytte og respektere hinanden.

Vi tager bla. udgangspunkt i følgende temaer, da det er vores erfaring, at netop disse kan være meget centrale i processen med at blive fri fra volden.

  • Voldens følgevirkninger
  • Grænser
  • Kommunikation
  • Vrede
  • Angst
  • Livet alene

Gruppeforløbet giver jer mulighed for:

  • at dele jeres erfaringer
  • at få yderligere selvindsigt
  • at opleve ikke at være alene

Samtalegruppen strækker sig over ca. 8 måneder, og den foregår hver anden onsdag kl. 13-15 i ulige uger. Gruppen består af max 10 deltagere. Før opstart i gruppen inviteres du til en forsamtale med os af ca. en times varighed, hvor vi sammen vurderer, om gruppen er noget for dig.

Der er tavshedspligt.

Det er vigtigt, at du er med hver gang af hensyn til dig selv og de andre. Dette vil give dig det bedste udbytte af gruppeterapien.

Vi hedder Gitte Pedersen og Ann Elisabeth Jonsdóttir og vi er begge uddannet socialpædagoger. Vores forudsætninger for at lede gruppen er mange års erfaringer med samtaler med kvinder, der har oplevet vold. Samtalegruppen begyndte i 2009. Vi er efteruddannede i KRAP. Gitte har en 2-årig gruppeterapeut uddannelse og en 3-årig uddannelse som narrativ samtaleterapeut. Ann har en diplomuddannelse i pædagogisk psykologi og kursus i mindfulness.

Vi har ansvaret for forløbet i gruppen, og vi anser udviklingsforløbet for at være et samarbejde mellem dig og os. Det vil sige, at vi skal hjælpe dig hen imod de forandringer, som du ønsker. Men det er dig, der skaber forandringerne.

Du kan kontakte os på telefon 8915 4990.

Når kvinder i årevis har levet i parforhold med psykisk eller fysisk vold, behøver de hjælp til igen at kunne mærke sig selv og egne behov. Nu viser det sig, at især samtalegrupper for kvinderne er vejen frem og gør en forskel. Den erfaring har Randers Krisecenter gjort. Her mødes kvinderne hver 14 dag og får redskaber til at opbygge et nyt liv langt fra vold og ydmygelse til gavn for dem selv og deres børn.

Forløbet med samtalegrupperne har været et delprojekt under Servicestyrelsens projekt ”Børn og kvinder i familier med vold”. Projektet har været så stor en succes, at det for fremtiden indgår i Randers Krisecenters almindelige arbejde.

”Kvinderne får gennem samtalegruppen et nødvendigt rum til at udveksle erfaringer med andre kvinder, der står i samme situation. Mange har ikke talt med andre om det, de har været udsat for, da emnet har været tabu. De har levet isolerede med manden og har ikke noget netværk. I gruppen bliver de lyttet til og møder forståelse og omsorg og får nye sociale kontakter og nogle redskaber, de kan bruge til at bygge en ny tilværelse op uden vold,” forklarer Gitte Pedersen, socialpædagog på Randers Krisecenter.

Lærer at mærke sig selv

Samtalegruppen arbejder med forskellige temaer som eksempelvis, ensomhed, angst, forældreroller, kommunikation og at kunne mærke sig selv:

”For at undgå konflikter har næsten alt i årevis handlet om mandens behov. De fleste kvinder udtrykker derfor, at de ikke kan mærke sig selv, og at de ikke ved, hvem de selv er. Vi hjælper dem ved blandt andet at spørge dem, hvad de kunne lide at gøre tidligere. Det kan være at dyrke sport, eller bare at gå en tur. Ligeledes snakker vi med dem om deres rettigheder. Målet er, at de skal lære at sætte grænser og lære at passe på sig selv, efter de mange år, hvor de ikke kunne sige til og fra uden, det fik konsekvenser,” siger Gitte Pedersen.

Gruppen giver styrke

Tanja Nielsen levede i adskillige år i et parforhold præget af psykisk vold. Hun boede en kort overgang på Randers Krisecenter og har i dag egen lejlighed, hvor hun bor med sine tre børn:

”Jeg får mulighed for at vende svære ting i gruppen og lærer at holde fast i mig selv og mine egne beslutninger. For eksempel kan det være vanskeligt at leve sit eget liv efter mange år i et parforhold, hvor min eksmand bestemte alt. Jeg kan indimellem savne den falske tryghed i mit gamle forhold, og så kan det være nemt at blive lokket tilbage. Gruppen hjælper mig til at holde fast i min beslutning om at bo for mig selv og giver mig troen på, at jeg er på rette vej. Jeg får også hjælp vedrørende samværet omkring børnene. Jeg lærer at kommunikere og sætte grænser både verbalt og kropsligt overfor min eksmand og får feedback fra gruppen. De andre kvinder giver mig styrke og et nyt pust til at klare hverdagen,” siger Tanja Nielsen.

Randers Krisecenter og Familiehuset i Randers har fra 2008-2011 samarbejdet om Servicestyrelsens projekt ”Børn og kvinder i familier med vold”, der hjælper kvinder med at mestre en tilværelse uden vold. I den periode har Krisecentret videreudviklet allerede eksisterende tilbud samt udviklet nye tilbud. De nye tilbud såsom samtalegruppe, netværkscafé og mentorordning fortsætter efter projektets ophør, bl.a. på grund af samarbejdet med Dansk Røde Kors. Det medfører, at frivillige nu driver netværkscaféen på Krisecenteret, samtidig med, at der er frivillige mentorer, for kvinderne, når de flytter ud i egen bolig.

Læs også artiklen af 12. januar 2012 fra Amtsavisen.