Hvad er vold?

Når du skal tilpasse din egen adfærd til en anden persons krav og forventninger i sådan grad, at du må overskride dine egne grænser, er du udsat for vold.

Du behøver ikke at have synlige mærker på kroppen for at have været udsat for vold. Vold kan være fysisk, men kan også være psykisk, seksuel, materiel og økonomisk.

Her er nogle enkelte eksempler på, hvordan volden kan se ud.

  • Fysisk vold – at blive slået, banket, skubbet til, smidt med eller udsat for vold med våben eller andre genstande.
  • Psykisk vold – at blive truet med vold eller se sine børn blive det. At blive råbt ad, kritiseret konstant, kontrolleret eller isoleret fra andre mennesker. Eller at blive nedgjort mens andre er tilstede.
  • Seksuel tvang – at blive tvunget til sex man ikke har lyst til eller ønsker.
  • Materiel og økonomisk vold – at få sine ting ødelagt. Eller at blive straffet ved at mangle penge til mad og andre fornødenheder.

Kilde: Stop volden mod kvinder – bryd tavsheden