Relevante links

Er der ubalance i dit parforhold eller i dine venskaber? Så kan du finde hjælp på siderne herunder.

Sig det til nogen
https://danner.dk/sigdettilnogen

Lev Uden Vold
http://www.levudenvold.dk/
www.facebook.com/levudenvold

Landsorganisationen af kvindekrisecentre (LOKK)
http://www.lokk.dk

Kvinderådgivningen
Foreningen Brunhilde tilbyder gratis psykologisk rådgivning for kvinder over 18 år
http://www.kvinderaadgivning.dk

Vold i familien
Socialstyrelsens hjemmeside om vold
http://socialstyrelsen.dk/voksne/vold-i-naere-relationer

Offerrådgivningen
Offerrådgivningen henvender sig til voldsofre samt alle, der udsættes for en forbrydelse lige fra indbrud i hjemmet, tasketyveri, røveri, trusler, vold, voldtægt m.m.
www.offerraadgivning.dk

Feministisk Selvforsvar
Hjemmeside med oplysninger til kvinder om, hvordan man kan forebygge vold og voldtægt.
www.feministiskselvforsvar.dk

Anti-stalking
Hjemmeside med fakta om anti-stalking.
www.danskstalkingcenter.dk

PsykInfo Midt
Tilbyder oplysning om sindslidelser, behandling, sociale forhold og aktivitetstilbud for psykisk syge i Region Midtjylland.
www.psykinfomidt.dk

Rehabiliteringscenter for etniske kvinder i Danmark
Tilbud til unge kvinder mellem 18 og 25 år på flugt fra et tvangsægteskab.
www.r-e-d.dk

Straffeloven
Information om straf ved sædelighedsforbrydelser finder du i Straffelovens kapitel 24.
Straffeloven kan læses her.

Dialog mod vold
Behandlingstilbud til voldelige mænd og deres familier.
http://www.dialogmodvold.dk/

Alternativ til vold
Et gratis og anonymt Behandlingscenter for mænd med volds- og aggressionsproblemer
http://www.alternativtilvold.dk