Puljen Critical time intervention (CTI-metoden)

Randers kommune er sammen med Aalborg, Odense og København kommuner blevet udvalgt af Socialministeriet til at deltage i det treårige projekt, hvor CTI-metoden skal afprøves (2015-2018).

Formålet med puljen er at styrke indsatsen over for kvinder på krisecentre, forebygge gentagen vold og reducere skadevirkningerne af vold for voldsudsatte.

Der fokuseres på at understøtte kvindernes overgang fra kvindekrisecenter til egen bolig ved afprøvning af CTI, som en metode til at yde den lovpligtige koordinerende rådgivning til kvinder på kvindekrisecentre jf. SL § 109 stk. 7. Metodeafprøvningen skal bidrage til at sikre, at kommunerne i højere grad anvender metoder med dokumenteret effekt over for kvinder på Krisecentre.

CTI-metoden er kendetegnet ved en intensiv og tidsafgrænset indsats centreret omkring en koordinerende støtteperson( CTI-medarbejderen). Kvinden bliver med andre ord tilknyttet en CTI-medarbejder, som udover at have en koordinerende rolle i forhold til sammensætning og udførsel borgernes CTI-forløb, også vil være en gennemgående støtteperson, som yder social og praktisk støtte.

I Randers kommune er det socialrådgivere fra Randers krisecenter der yder SL § 109 stk. 7 og derfor også vil være dem, der arbejder med CTI-metoden.