Æresrelaterede konflikter

Randers Krisecenter er blevet udvalgt til at deltage i det 4-årige projekt af Social- og Integrationsministeriet og LOKK. Projektet trådte i kraft i april 2013.

Social- og integrationsministeren lancerede den 6. juli 2012 en National strategi mod æresrelaterede konflikter. Strategien har til formål at bekæmpe æresrelaterede konflikter, tvangsægteskaber, social kontrol mv. I strategien præsenteres over 30 initiativer, der skal iværksættes på disse områder. Et af disse initiativer er en særlig indsats på kvindekrisecentre.

Hensigten er at opkvalificere medarbejderne på krisecentrene i håndtering af æresrelateret konflikter. Dette sker ved hjælp af ministeriets kurser om æresrelaterede konflikter, LOKK og evt. RED, der kan undervise i, hvordan man særligt arbejder med netop denne målgruppe ift. pædagogik, sikkerhed mv. på et krisecenter.

På hver krisecenter udvælges herefter en ressourceperson, der fremover skal inddrages, når krisecentret modtager kvinder udsat for æresrelateret vold. Ressourcepersonen skal endvidere kunne kontaktes af de krisecentre, som ikke er udvalgt og har været igennem et opkvalificeringsforløb, med henblik på rådgivning og uddannelse. Endelig kan ressourcepersonerne være bindeled i æresrelaterede sager ml. krisecentret, kommunen, politi mv.

Ressourcepersonerne/krisecentrene listes på LOKKs hjemmeside, så andre krisecentre ved, hvor de kan finde sparring, rådgivning, uddannelse mv. omkring problematikken.