BIC - Barnet i centrum

Randers Krisecenter og Familiehuset i Randers Kommune har samarbejdet i et pilotprojekt om at yde en endnu større helhedsorienteret indsats for familier i Randers, hvor kvinder og børn flytter på Randers Krisecenter.

Projektet indebærer bl.a., at faderen også bliver inddraget.

Det har været en succes, hvorfor tilbuddet nu er en permanent aftale mellem Familieafdelingen som Myndighed og Randers Krisecenter.

Fra artiklen: Krisecenter får fat i fædrene

Når kvinder tager på krisecenter, står den voldelige far tilbage ude kontakt til børn, kone og myndigheder. Familiens krise går især ud over børnene, og derfor er Randers Kommune i gang med et nyt pilotprojekt, ” Barnet i Centrum”. Her får faderen tilbudt hjælp af en socialrådgiver. Formålet er, at forældrene bliver i stand til at samarbejde til gavn for børnene.

Det er Randers Krisecenter, der sammen med Familiehuset i Randers tog initiativ til projekt ”Barnet Centrum”.

”Selvom moderen i en voldsramt familie tager væk fra en voldelig mand, fylder han meget i hendes og børnenes bevidsthed. Forældrene har ofte fælles forældremyndighed, og moderen kan være bekymret for, om børnenes far pludselig dukker op og henter børnene ved skolen. Derfor vælger nogle mødre at tage på krisecenter i en anden by. Det indebærer store omvæltninger for børnene. De bliver taget væk fra deres vante omgivelser, og samtidig savner de, og bekymrer de sig om deres far. Derfor går vi nye veje for at hjælpe børnene. Ved at rådgive faderen forsøger vi at minimere spændingsfeltet mellem forældrene til gavn for børnene,”  forklarer Hanne Willemoes, leder af Randers Krisecenter.  

Møder om samvær

Hvis kvinden giver sit samtykke, kan en socialrådgiver tage direkte kontakt til faderen og tilbyde ham råd og vejledning:

”Børn er meget loyale overfor deres forældre. Derfor hjælper det, at vi fortæller dem, at ligesom der er voksne, der snakker med deres mor på krisecentret, er der også en person, der hjælper deres far. Og hvis det er muligt, laver vi et møde, hvor begge forældre deltager sammen med deres rådgivere. Her kan de i fællesskab lave aftaler om samvær omkring børnene, der kan fungere, indtil Statsforvaltningen har truffet en afgørelse,” siger Hanne Willemoes.

Rådgiver er lynafleder

Claus Garm, der er ansat som socialrådgiver i Familiehuset i Randers, er rådgiver for en far i projekt ”Barnet i Centrum”:

”Det har stor psykologisk effekt på en far, at han har mulighed for at blive taget alvorligt og blive hørt. Jeg snakker med ham om samvær, regler og jura og de mange følelser af vrede og frustration, han går rundt med over at blive forladt af dem, han elsker allermest. Det giver ham ro til bedre at kunne forholde sig til sin tidligere samlever, og sine børn, og sin situation generelt. Jeg fungerer som en slags lynafleder i det store tomrum, der kan vare flere måneder, før Statsforvaltningen træffer en afgørelse,” siger Claus Garm.

Fakta

Pilotprojektet ”Barnet i Centrum” er et samarbejde mellem Randers Krisecenter og Familiehuset i Randers. Formålet med projektet er at lave en større helhedsorienteret indsats for familier i Randers, hvor moderen er flyttet på Randers Krisecenter.

Krisecentret og Familiehuset i Randers samarbejder om at søge projektmidler til at udvikle et tilbud i forlængelse af det igangværende projekt ”Barnet i Centrum”. Det nye projekt er et tilbud rettet til hele familien og dermed også faderen, så han lærer at mestre sin voldelige adfærd.

Randers Krisecenter og Familiehuset i Randers har i tre år samarbejdet om Servicestyrelsens projekt ”Børn og kvinder i familier med vold”, der hjælper kvinder med at mestre en tilværelse uden vold.  Det tværfaglige samarbejdede fostrede idéen til projekt ”Barnet i Centrum”, der rådgiver fædre til gavn for børnene.

Projekt ”Barn i Centrum” løber fra september 2011 til september 2012.