Revisorgodkendte døgntakster

Randers Krisecenter har kvinder indskrevet, jfr. SEL §109. I den forbindelse bliver kommunerne opkrævet en døgntakst for den periode, hvor kvinden er på krisecentret.

De godkendte døgntakster - de revisorpåtegnede erklæringer - vil være tilgængelige her på siden, efterhånden som de bliver godkendt.

Revisorgodkendt erklæring for taksten for 2016 forventes at være tilgængelig medio 2017.

Eventuelle spørgsmål vedrørende de revisorgodkendte erklæringer kan rettes til Børn, Skole og Kultur, Sekretariatet, Gert Rishøj tlf. 89151385, mail gert.rishoj@randers.dk eller Trine Mains, tlf. 89151777, mail Trine.Mains@randers.dk.

Ved at trykke på årstallet nedenfor finder I døgntaksten.