Randers Krisecenter ansatte 1. januar 2017 en autoriseret Psykolog til varetagelse af psykolog samtaler med voksne og børn.

Der er dagligt og løbende aktiviteter og samtaler med psykolog.

Efter at der ikke længere er afgørende psykologhjælp til voldsudsatte kvinder på Krisecentre. Se pressemeddelelse den 20. marts, 2016. Afgørende hjælp til voldsudsatte kvinder afskaffet - tog Randers Krisecenter opgaven i egen hånd til gavn for både voksne og børnene.