BIC - Barnet i centrum

Randers Krisecenter og Familiehuset i Randers Kommune har samarbejdet i et pilotprojekt om at yde en endnu større helhedsorienteret indsats for familier i Randers, hvor kvinder og børn flytter på Randers Krisecenter.

Projektet indebærer bl.a., at faderen også bliver inddraget.

Det har været en succes, hvorfor tilbuddet nu er permanent.

Læs mere om BIC her