Her kan du også finde hjælp

Er der ubalance i dit parforhold eller i dine venskaber? Så kan du finde hjælp på siderne herunder.

Relevante links

Lev Uden Vold

http://www.levudenvold.dk/
www.facebook.com/levudenvold

Viden om kærestevold

Henvender sig primært til professionelle og frivillige, der rådgiver eller er i kontakt med unge, som kan være udsat for kærestevold.
http://www.videnomkaerestevold.dk

Landsorganisationen af kvindekrisecentre (LOKK)

http://www.lokk.dk

Kvinderådgivningen

Foreningen Brunhilde tilbyder gratis psykologisk rådgivning for kvinder over 18 år
http://www.kvinderaadgivning.dk

Vold i familien

Socialstyrelsens hjemmeside om vold
http://socialstyrelsen.dk/voksne/vold-i-naere-relationer

Foreningen for børn i voldsramte familier

Foreningen arbejder for børn i voldsramte familier. Gennem oplysningskampagner søger foreningen at støtte børn, der oplever vold inden for hjemmets fire vægge.
http://www.familievold.dk

Offerrådgivningen

Offerrådgivningen henvender sig til voldsofre samt alle, der udsættes for en forbrydelse lige fra indbrud i hjemmet, tasketyveri, røveri, trusler, vold, voldtægt m.m.
www.offerraadgivning.dk

Feministisk Selvforsvar

Hjemmeside med oplysninger til kvinder om, hvordan man kan forebygge vold og voldtægt.
www.feministiskselvforsvar.dk

Sandhed og konsekvens

Et undervisningsmateriale (CD-rom) for unge om voldtægt.
www.sandhedogkonsekvens.dk

Anti-stalking

Hjemmeside med fakta om anti-stalking.
www.danskstalkingcenter.dk

PsykInfo Midt

Tilbyder oplysning om sindslidelser, behandling, sociale forhold og aktivitetstilbud for psykisk syge i Region Midtjylland.
www.psykinfomidt.dk

Rehabiliteringscenter for etniske kvinder i Danmark

Tilbud til unge kvinder mellem 18 og 25 år på flugt fra et tvangsægteskab.
www.r-e-d.dk

Straffeloven

Information om straf ved sædelighedsforbrydelser finder du i Straffelovens kapitel 24. Straffeloven kan downloades her.

Dialog mod vold

Behandlingstilbud til voldelige mænd og deres familier.
http://www.dialogmodvold.dk/

Alternativ til vold

Et gratis og anonymt Behandlingscenter for mænd med volds- og aggressionsproblemer
http://www.alternativtilvold.dk

Psykoterapeutisk tilbud

http://www.tphuset.dk