Psykologsamtaler

Den 1. juli 2008 kom der en ny lov om psykologsamtaler til børn. Der tilbydes derfor psykologsamtaler til alle børn på krisecenter uanset alder.

Formål

Psykologbistanden ydes i henhold til Servicelovens § 109, stk. 5, som siger, alle børn uanset alder, som følger med deres mor på krisecenter skal ydes psykologbehandling - at yde hjælp til at håndtere de ofte voldsomme og traumatiserende oplevelser, barnet har været udsat for – dels kort forud for opholdet på krisecentret og dels som følge af den midlertidige bosituation på krisecenteret.

Psykologbistanden skal tilbydes uanset opholdets varighed og tilbuddet skal iværksættes under selve opholdet eller i umiddelbar forlængelse heraf.

Ressourcer

Samtalerne varetages af en autoriseret psykolog.

Omfang

Optimalt afvikles forløb med 1 ugentlig session, dette bestræbes prioriteret i forløbets opstart.

Børnene tilbydes 4-10 sessioner.

Der afsættes 1½ time til den første samtale og 45 minutter til de efterfølgende samtaler.

Form

Mor deltager ved den første samtale. Herefter er det psykologens skøn, hvorvidt det fortsat er hensigtsmæssigt, at mor deltager, eller om barnet skal have samtaler alene.