Børn og vold

Vold i familien er et stort problem for mange børn og unge. Og vold i familien er en af de største trusler mod et barns udvikling overhovedet.

Vi ved i dag, at børn og unge, der er vokset op med vold, har en betydelig overrisiko for misbrug, depression, angst, dårlig uddannelse samt for selv at blive voldelige eller krænkende over for andre mennesker.

De voksne trøster sig med, at volden aldrig har været rettet mod børnene, at de aldrig har overværet nogen fysisk vold, eller at de glemmer hvad de har set og oplevet, efterhånden som de bliver ældre.

Børnene beder kun sjældent om hjælp fra voksne uden for hjemmet. Børn er loyale, og de beskytter deres forældre - og de ligger ofte også under for, at vold i familien er tabu.

Unge, der lever i en familie med vold, er ofte bange, nervøse og usikre. Der kan være lange perioder, hvor alt er stille og roligt, men så går det pludselig løs igen.

Børn, der vokser op i en familie, hvor der bruges vold, bliver påvirket af det på både kort og lang sigt. Også selv om de ikke selv bliver udsat for vold, men udelukkende oplever vold mellem f.eks. forældrene.

De kan få fysiske smerter som ondt i maven og hovedpine. De bliver også påvirket psykisk. Ofte føler børnene, at de ikke er noget værd. De har svært ved at turde stole på nogen, og mange børn kan ikke koncentrere sig i skolen.

Børn, der er vokset op i en familie, hvor de selv, deres mor eller far, bliver udsat for vold, kan have svært ved at mærke deres grænser. En dreng, der har oplevet, at far slår mor, begynder måske selv at slå sin kæreste, og en pige, der er blevet slået af sine forældre, har måske svært ved at sige fra, hvis kæresten slår hende.

(Kilde: Børns Vilkår)

Læs mere om, hvordan vold i hjemmet kan påvirke dit barn, jeres indbyrdes forhold og hvordan du kan hjælpe her.